Voľné kancelárske priestory

Aktuálne voľné kancelárie sú zobrazené v pôdoryse s uvedením výmery a lokalizácie.

Mojmírova ulica

1. poschodie

OD Dargov - Mojmírova ul. - 1. poschodie +

2. poschodie

OD Dargov - Mojmírova ul. - 2. poschodie +

3. poschodie

OD Dargov - Mojmírova ul. - 3. poschodie +

4. poschodie

OD Dargov - Mojmírova ul. - 4. poschodie +

Pribinova ulica

1. poschodie

OD Dargov - Pribinova ul. - 1. poschodie +

2. poschodie

OD Dargov - Pribinova ul. - 2. poschodie +

3. poschodie

OD Dargov - Pribinova ul. - 3. poschodie +

4. poschodie

OD Dargov - Pribinova ul. - 4. poschodie +