Reklama

Reklama na OD Dargov

Ponuka reklamných ploch na fasáde OD Dargov:

  • plochy č. 1-6 sú vhodné na veľkoplošnú reklamu aj s nasvietením
  • Reklamy sú riešené ako bannery v zavesenom ráme.
  • Podsvietený súvislý banner je zapínaný centrálne.  
  • Reklama je vo forme translucentných fólií. Pre detailnejší pohľad kliknite na obrázok. Uvedené plochy sa nachádzajú v Centre Košíc a sú dobre viditeľné z Hlavnej a Štúrovej ulice a aj hlavných príjazdových komunikácií do centra mesta.

Bližšie informácie na tel. č. 055 / 728 1110.